Bảo mật

Trong Onan Games, những nhà cái được giới thiệu tới người chơi đều là những nhà cái có tính bảo mật tốt. Tuy nhiên, người chơi cũng cần phải tự đảm bảo bí mật cho tài khoản của mình bằng những cách sau:

Bảo mật của Onan Games
Bảo mật của Onan Games
  • Không sử dụng chung tài khoản với bất cứ người nào khác
  • Không chia sẻ mật khẩu hoặc tiết lộ ra bên ngoài
  • Đặt mật khẩu sao cho dễ nhớ mà vẫn đảm bảo tính bảo mật và khó đoán bởi người khác
  • Hạn chế hoặc tránh việc đăng nhập tại các thiết bị công cộng. Trong trường hợp bất khả kháng, khi sử dụng xong, người chơi cần thoát ngay tài khoản và không lưu bất cứ thông tin nào trên thiết bị đó.

Trách nhiệm của Onan Games

Bên cạnh những lưu ý bảo mật như trên, Onan Games cũng có trách nhiệm trong việc bảo mật thông tin cho thành viên các nhà cái như sau:

  • Trang bị hệ thống trang web an toàn đạt tiêu chuẩn của GEOTRUST sẽ đảm bảo mọi dữ liệu sẽ không bị xâm nhập hoặc xem bởi bên thứ 3.
  • Cam kết được áp dụng cho tất cả nhân viên Onan Games là những thông tin mà thành viên cung cấp tuyệt đối sẽ không bị tiết lộ ra bên ngoài dù cho nhân viên đó còn làm việc hay đã ngưng hoạt động tại đây.

Xem thêm:

Post Comment